top of page

NiceLabel Designer Pro для 5printers

€0.00Price
 • Designer Pro 5 printeriem

  Designer Pro nodrošina jaunus funkcionalitātes un vienkāršības līmeņus.Tagad pat pilnīgi nepieredzējuši lietotāji, dažu minūšu laikā var izveidot profesionālas etiķetes. Dinamisko datu, kā piemēram, mainīgie lielumi, funkcijas un datu bāzes, uzstādīšana nekad nav bijusi tik vienkārša.

    Ierobežots printeru skaits - 5

    Neierobežots skaits lietotāju

    Etiķešu konstruktors

  • Visas iespējas, ieskaitot atbalstu MS Access, SQL Server, Oracle un citām datu bāzēm
  • Visi skaitītāji un sēriju numuru piešķiršana
  • Visi mainīgie
  • Visas funkcijas (ieskaitot apvienošanu)

    Drukāšana pēc pieprasījuma

   

  • Adaptīvās drukāšanas formas

   

    Moduļi

  • Design
  • Drukāšana

  Uzziniet vairāk par šīs versijas iespējām https://www.nicelabel.com/ru/design-and-print/features

 • Designer Pro для 5 принтеров

  Designer Pro обеспечивает новые уровни функциональности и простоты. Теперь даже совершенно неопытные пользователи могут создавать профессиональные этикетки за считаные минуты. Настраивать динамические данные, такие как переменные, функции и базы данных, еще никогда не было так легко.

  ·   ограниченное количество принтеров - 5

  ·  Не ограниченное количество пользователей

  ·  Конструктор этикеток

  • Все возможности, включая поддержку MS Access, SQL Server, Oracle и других баз данных
  • Все счетчики и присвоение серийных номеров
  • Все переменные
  • Все функции (включая объединение)

  ·  Печать по требованию

  • Адаптивные формы печати

  ·  Модули

  • Design
  • Печать

  Узнайте больше о возможностях данной версии https://www.nicelabel.com/ru/design-and-print/features

bottom of page