minimālais pasūtījums - 50 rulli

минимальный заказ - 50 рул

minimum qty - 50 rolls

<